Sök på webbplatsen

Remissvar

Här hittar du de senaste remissvaren som ISF har lämnat till regeringen med en länk till svaret i pdf-format. Använd vår sökfunktion för att söka bland särskilda ämnesområden och alla publikationstyper. Du kan också, i vänstermenyn, välja ett speciellt år från vilket du vill se ISFs remissvar,

Remissvar

Titel Beteckning Referens Publicerad
Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö SOU 2017:28 2017-08
Karensavdrag – en mer rättvis självrisk Ds 2017:18 S2017/02900/SF 2017-08
För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket SOU 2017:4 S2017/00671/FS 2017-06
Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd DS 2017:11 S2017/01878/FST 2017-06
Enklare att överföra premiepensionsrätt samt upphävande av föreskrifter om hustrutillägg S2017/01130/SF 2017-06
Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut DS 2017:4 S2017/01463/SF 2017-06
Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Ds 2017:9 2017-05
Sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning Fi2017/01367/S1 2017-05
Ett modernare utsökningsförfarande SOU 2016:81 Ju2016/08502/L2 2017-04
Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar Ds 2017:2 S2017/01262/FST 2017-03
Nationell läkemedelslista Ds 2016:44 S2017/00117/FS 2017-03
Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension Ds 2016:47 A2016/02514/A 2017-03
Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden SOU 2016:78 2017-02
Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden SOU 2016:91 Ju2016/09057/EMA 2017-02
Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna S2016/07117/SF 2017-02
Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 § socialförsäkringsbalken S2016/07902/FST 2017-02
Fastställande av inkomst av kapital vid beräkning av bostadstillägg samt utvidgad möjlighet för interimistiska beslut avseende ålderspension och ersättning till efterlevande S2016/07888/SF 2017-02
Promemoria: Förslag om ändrad beräkning av livränta vid arbetsskada S2016/07087/SF 2017-01
EU-kommissionens förslag till ändringar i förordningarna 883/2004 och 987/2009 2017-01
Fokus premiepension SOU 2016:61 2017-01

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.