Sök på webbplatsen

Om ISF:s publikationstyper

Rapporter

ISF:s granskningar resulterar i en eller flera rapporter som lämnas till regeringen. Rapporter publiceras i en årlig serie. De kan laddas ner från webbplatsen som pdf-fil eller beställas kostnadsfritt från inspektionen i tryckt format.  

ISF kommenterar

Publikationer i denna serie är tänkta som komplement till den offentliga debatten om socialförsäkringen. Texterna kommer att vara korta och bara undantagsvis presentera nya fakta. I stället ska de bygga på befintligt material från ISF eller andra källor och lyfta fram perspektiv eller fakta som inte fått tillräckligt utrymme i debatten. De kan laddas ner från webbplatsen som pdf-fil eller beställas kostnadsfritt från inspektionen i tryckt format.

Arbetsrapporter

Vid sidan om rapporter kan ISF också välja att publicera ett material som en arbetsrapport på webbplatsen. Det sker exempelvis om ett material är intressant för en vidare läsekrets men inte ryms inom ramen för planerade rapporter. Det kan vara mer tekniskt orienterat eller en fördjupning av ämnet. En arbetsrapport kan publiceras innan eller efter en rapport. Arbetsrapporter publiceras i en årlig serie tillsammans med Working Paper. De kan laddas ner från webbplatsen som pdf-fil.

Working Paper

Ett Working Paper är på engelska och kan avse ett fördjupat område som ingår i en rapport. Det kan exempelvis vara mer tekniskt orienterat och anpassat för vetenskaplig publicering. Ett Working Paper kan publiceras innan eller efter en rapport. Working Paper publiceras i en årlig serie tillsammans med arbetsrapporter. De kan laddas ner från webbplatsen som pdf-fil.

Vetenskapliga publikationer

Vetenskaplig publicering är publicering av forskningresultat, vanligen i form av artiklar i vetenskapliga facktidskrifter. Det kan vara både publikationer som bygger på ISF-projekt och samarbetsprojekt med universitet och högskolor. Vetenskapliga publikationer publiceras på webbplatsen med författare, titel, namn på tidskrift samt länk till tidskrift som artikeln är publicerad i.

Övrigt

Förutom ovanstående publikationstyper lämnar ISF skrivelser, årliga granskningsplaner och årsredovisningar till regeringen. Dessutom svarar ISF på regeringens remisser. De publiceras på webbplatsen och kan laddas ner som pdf-fil.
 

Sök publikation

Sök bland våra publikationer

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.