Sök på webbplatsen

Publicerat

Här hittar du våra senaste rapporter, arbetsrapporter och Working Paper. I menyn till höger finner du fullständiga listor och fler kategorier. Du kan också använda vår sökfunktion.

Läs mer om våra publikationstyper

Rapporter

Nummer Titel Publicerad
2017:15 Tidsbegränsade uttag av tjänstepension bland kvinnor och män – En redovisning av utvecklingen av tidsbegränsade uttag av tjänstepension 2017-12
2017:14 Premiepensionen: Skillnader i utfall mellan kvinnor och män – En analys av skillnader och spridning i premiepensionen i dag och i framtiden 2017-11
2017:13 Mötet mellan medborgaren och staten – En kommentar om handläggningen vid Försäkringskassan 2017-11
2017:12 Barnpension och efterlevandestöd till barn – En redovisning av utvecklingen 2004–2015 2017-11
2017:11 Föräldrapenninguttag före och efter en separation – En analys av hur separerade föräldrar använde föräldrapenning i jämförelse med de som inte separerade 2017-10
2017:10 Effektiviteten i Försäkringskassans ärendehandläggning – En granskning av resurseffektiviteten vid Försäkringskassans lokala försäkringscenter åren 2010–2013 med DEA-metoden 2017-10
2017:9 Bedömningar vid 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan – En kommentar om hur Försäkringskassan kan förbättra sjukskrivningsprocessen 2017-06
2017:8 Kvinnors och mäns pensioner – En analys av skillnader och spridning i pensionsinkomster i dag och i framtiden 2017-06
2017:7 Informationskvalitet i socialförsäkringsregistren – En granskning av den manuella hanteringen av personuppgifter och försäkringstillhörighet 2017-05
2017:6 Försäkringskassans produktivitet och effektivitet 2016 – En redovisning av utvecklingen 2017-04

ISF Kommenterar

Nummer Titel Publicerad
2016:1 Att använda lagens bedömningsutrymme 2016-12
2015:2 Förnyad utredning av sjukersättning 2015-11
2015:1 Ett systemperspektiv på sjukfrånvaron 2015-09

Sök publikation

Sök bland våra publikationer

Prenumerera på ISF:s nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev presenteras våra rapporter, pågående projekt och inbjudningar till seminarier.

Starta din prenumeration här.

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.