Sök på webbplatsen

Publicerat

Här hittar du våra senaste rapporter, arbetsrapporter och Working Paper. I menyn till höger finner du fullständiga listor och fler kategorier. Du kan också använda vår sökfunktion.

Läs mer om våra publikationstyper

Rapporter

Nummer Titel Publicerad
2018:6 Risker för felaktiga utbetalningar vid gränsöverskridande situationer – En granskning av Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens kontroller av personer som arbetar, bor eller har bott utomlands 2018-03
2018:7 Försäkrad men utan ersättning – En granskning av underutnyttjandet av den kollektivavtalade sjukförsäkringen 2018-03
2018:5 Profilering som urvalsmetod för riktade kontroller – En granskning av träffsäkerheten, effektiviteten och rättssäkerheten i Försäkringskassans modeller för riskbaserade kontroller 2018-03
2018:4 Åtgärder för att begränsa fusk och felaktigheter i assistansersättningen – En granskning av systemet efter 2013 års ändringar 2018-02
2018:3 Årlig rapport 2017 2018-02
2018:2 Försäkringskassans administration av familjeförmåner inom EU – En granskning av barnbidrag, bostadsbidrag och föräldrapenning med EU-anknytning 2018-02
2018:1 Svårt att kombinera kvalitetsutveckling och resultatuppföljning – En granskning av kvalitetsutvecklingsmodellerna på Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten 2018-01
2017:17 Arbetsresor i stället för sjukpenning – En granskning av Försäkringskassans utredning av merkostnader för arbetsresor i sjukpenningärenden 2017-12
2017:16 Assistansmarknaden – lönsamhet och konkurrensförhållanden 2017-12
2017:15 Tidsbegränsade uttag av tjänstepension bland kvinnor och män – En redovisning av utvecklingen av tidsbegränsade uttag av tjänstepension 2017-12

ISF Kommenterar

Nummer Titel Publicerad
2016:1 Att använda lagens bedömningsutrymme 2016-12
2015:2 Förnyad utredning av sjukersättning 2015-11
2015:1 Ett systemperspektiv på sjukfrånvaron 2015-09

Sök publikation

Sök bland våra publikationer

Prenumerera på ISF:s nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev presenteras våra rapporter, pågående projekt och inbjudningar till seminarier.

Starta din prenumeration här.

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.