Sök på webbplatsen

Skillnader och spridning i pensionsutfall för kvinnor och män

Inspektionen för socialförsäkringen ska undersöka skillnader och spridning i pensionsutfall för kvinnor och män. Granskningen genomförs enligt uppdrag av regeringen.

Granskningen utgår från följande frågor:

  • Hur ser skillnaderna och spridningen i pensionsutfall ut bland olika grupper av kvinnor och män i dag?
  • Hur kan vi förvänta oss att skillnaderna och spridningen i pensionsutfall kommer att utvecklas i framtiden?
  • Vilka är de grundläggande faktorerna som bidrar till att skillnaderna och spridningen i pensionsutfall för olika grupper av kvinnor och män ser ut som de gör i dag och i framtiden

Bakgrund

Den totala pensionen består för de flesta av allmän pension, tjänstepension och privat pension. Gemensamt för den allmänna pensionen och tjänstepensionerna är att den förväntade inkomstspridningen mellan pensionärerna och osäkerheten i pensionsutfallen för individen har ökat över tiden.

Regeringen har gett ISF i uppdrag att analysera pensionsutfall för den totala pensionen (allmän, tjänste- och privat pension) både i dag och i framtiden. Spridningen i pensionsutfall mellan olika grupper av män och kvinnor ska analyseras. Grupperna bestäms bland annat utifrån avtalsområdestillhörighet, inkomstnivå och avkastning på fonderade medel.

Tjänstepensionen utgör en allt större del av den totala pensionen. Regeringen har därför även gett ISF i uppdrag att utreda tjänstepensionernas täckningsgrad samt vilken effekten skulle bli om täckningsgraden ändrades i framtiden.

Projektfakta

Regeringsuppdrag

Ämnesområden

Pension

Kontaktperson

Gabriella Sjögren Lindquist Telefon: 08-58001514

Planerad publicering

  • 2017-06-01

Delredovisningar

Delredovisning

November 2016

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.