Sök på webbplatsen

Registervård och informationskvalitet

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska granska Försäkringskassans arbete med informationskvalitet och registervård när det gäller generell personinformation och försäkringstillhörighet.

Konsekvenserna av bristande informationskvalitet i Försäkringskassans register över generell personinformation och försäkringstillhörighet är oklara och behöver belysas. Uppgifter i registren kan påverka rätten till ersättning av alla förmåner, inte bara de som administreras av Försäkringskassan, utan även de som hanteras av Pensionsmyndigheten.

Det är därför särskilt relevant att studera registervård och informationskvalitet när det gäller generell personinformation och uppgifter om försäkringstillhörighet, eftersom de påverkar rätten till alla förmåner. Det blir dessutom allt viktigare att informationskvaliteten är god, i takt med internationalisering och automatisering av förmåner. Det är avgörande för automatisering av förmåner att grundläggande personuppgifter är korrekta. 

Aktuella frågeställningar är:

  • Hur arbetar Försäkringskassan med impulser om förändringar som gäller generell personinformation och försäkringstillhörighet?
  • Vilka rutiner finns för att hantera förändringsimpulser?
  • Vilket stöd har handläggarna för hanteringen av impulser om förändringar?
  • Vilka blir konsekvenserna om impulser om förändringar inte åtgärdas?

ISF kommer att titta på ett urval av förändringsimpulser inom respektive område. Granskningen är egeninitierad och är en fortsättning på granskningen om Försäkringskassans utvecklingsarbete – utveckling av stöd till handläggningsverksamheten (ISF 2016:8). ISF konstaterade i den studien att utvecklingsbehov i Försäkringskassans handläggningsverksamhet har låg prioritet. Det gäller såväl it-stöd som stöd i rättstillämpning och resulterar i betydande manuell registervård. 

Relaterade publikationer

Projektfakta

Ämnesområden

Socialförsäkring

Kontaktperson

Elisabeth Frid Telefon: 08-58 00 15 65

Planerad publicering

  • maj 2017

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.