Sök på webbplatsen

Kvaliteten i bedömningarna vid 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska granska de bedömningar som görs av Försäkringskassan vid 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan för personer som får sjukpenning. Granskningen är egeninitierad.

Granskningen följer upp en tidigare rapport (ISF Rapport 2011:5) där ISF konstaterade att Försäkringskassans bedömningar vid 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan var sena och i vissa fall inte underbyggda. Kontakterna med Arbetsförmedlingen och arbetsgivare var bristfälliga, planerna för återgång i arbete otillräckliga och dokumentationen var bristfällig. Det framkom också att de registrerade bedömningarna inte alltid kunde hittas i det aktuella ärendet. Rapporten pekade alltså på att det fanns utvecklingsområden för Försäkringskassan avseende kvaliteten inom ramen för bedömningen av arbetsförmågan vid de fasta tidsgränserna.

I denna uppföljande granskning studeras om Försäkringskassan har:

  • bedömt arbetsförmågans nedsättning efter 90 respektive 180 dagar
  • genomfört de utredningar som är nödvändiga för att kunna göra korrekta bedömningar
  • använt utredningarna vid bedömningarna.

Projektfakta

Ämnesområden

Sjukförmån

Kontaktperson

Markus Larsson Telefon: 08-580 015 49

Planerad publicering

  • 2017-06-29

Typ av rapport

ISF kommenterar

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.