Sök på webbplatsen

Informationsgivning vid gränsöverskridande situationer

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) beslutar att inleda en granskning av informationsgivning vid gränsöverskridande situationer. Granskningen genomförs enligt uppdrag av regeringen i 2016 års regleringsbrev för ISF.

Bakgrund

För att EU-medborgarens sociala rättigheter skall skyddas oavsett vilket EU-land denna bor eller arbetar i finns det gemensamma EU-regler för samordning av de nationella sociala trygghetssystemen. Samordningsreglerna bygger på att en person endast kan vara försäkrad och betala sociala avgifter i ett land i taget. Vilket lands lagstiftning som ska gälla bedöms utifrån ett antal lagvalsregler som klargör vad som gäller för en person i olika gränsöverskridande situationer.

I en tid då det är vanligt förekommande att svenska medborgare på kortare eller längre tid befinner sig i gränsöverskridande situationer, till följd av exempelvis arbete eller studier, är det av vikt att informationsutbytet mellan berörda institutioner och medborgare fungerar.

Syfte

Syftet med projektet är att kartlägga den informationsgivning inom socialförsäkringsområdet som svenska myndigheter riktar till personer med svensk socialförsäkringstillhörighet i gränsöverskridande situationer.

  • Hur bedriver de svenska myndigheterna sin informationsgivning?
  • Uppfyller de svenska myndigheterna sina åtaganden om information till medborgarna i förhållande till nationell lagstiftning och unionslagstiftning?
  • Hur kommuniceras identifierade gränshinder inom Norden respektive inom EU av myndigheterna?

Projektfakta

Regeringsuppdrag

Ämnesområden

Socialförsäkring

Kontaktperson

Susanne Eriksson Telefon: 08-58 00 15 68

Planerad publicering

  • 2017-02-28

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.