Sök på webbplatsen

Hur prioriterar Försäkringskassan utveckling av sin verksamhet?”

ISF beslutar att inleda en granskning om hur Försäkringskassan prioriterar och hanterar fel som kan leda till felaktiga utbetalningar eller ökade kostnader.

Försäkringskassan är en utvecklingsintensiv organisation som satsar flera hundra miljoner kronor varje år på att utveckla verksamheten i form av ändrad intern verksamhetsstyrning och utvecklingsprojekt med omfattande it-inslag. En stor del av projekten som pågår kan klassificeras som högriskprojekt, eftersom det handlar om komplicerade projekt med avancerade tekniska lösningar och många beroenden. Projekten kommer även att medföra betydande förändringar när det gäller verksamhetens arbetssätt.

Försäkringskassan är för närvarande i ett utsatt ekonomiskt läge då inflödet av sjukskrivningar och sjukfallens längd ökar. Myndigheten har därför gjort en anslagsframställan om ytterligare 200 miljoner kronor för att kunna möta behov av insatser enligt rehabiliteringskedjan. För 2016 uppskattas behovet av resursförstärkning till 400 miljoner kronor och till 440 miljoner kronor åren därefter.

Att göra väl avvägda prioriteringar vid fördelning av resurser mellan ordinarie verksamhet, löpande förbättringar och större utvecklingsinitiativ är viktigt, men det blir ännu viktigare när ekonomin är ansträngd, eftersom utvecklingsinsatser tar resurser från ordinarie verksamhet.

ISF har i en rad tidigare rapporter uppmärksammat förhållanden som om de åtgärdades skulle kunna minska mängden felaktiga beslut och utbetalningar. Att inte åtgärda fel och brister ger även kostnader i verksamheten.

Syfte

Syftet med projektet är att undersöka hur Försäkringskassan uppmärksammar, prioriterar och hanterar fel och brister i form av organisering, processer, it-stöd, kompetens, resursfördelning etcetera som i slutänden påverkar kostnaderna för administrationen, men inte minst kostnaderna för socialförsäkringssystemet och för förtroendet för socialförsäkringen. Intentionen är att så konkret som möjligt undersöka konsekvenserna av att inte hantera bristerna.

Granskningens frågeställningar är:

  • Vad är orsakerna till att uppmärksammade brister inte åtgärdas?
  • Kan hantering av uppmärksammade brister förändras så att de hanteras bättre inom nuvarande kostnadsram?
  • Finns det skäl att prioritera uppmärksammade brister mer, till exempel i förhållande till nyutveckling?
     

Projektfakta

Ämnesområden

Socialförsäkring

Kontaktperson

Inger Sohlberg Telefon: 08-68 00 15 59

Planerad publicering

  • 2016-06-16
  • mars 2017 (Slutrapport)

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.