Sök på webbplatsen

Försäkringskassans effektivitet och produktivitet – en tillämpning av DEA-metoden

En viktig del av ISF:s uppdrag är att granska effektiviteten och produktiviteten inom socialförsäkringsområdet. Detta har gjorts i flera tidigare granskningar. I denna studie jämförs effektiviteten och produktiviteten för Försäkringskassans lokala kontor (som fram till Försäkringskassans omorganisation 2014 kallades lokala försäkringscenter, LFC). 

Granskningen genomförs för tidsperioden 2010–2013. Effektiviteten och produktiviteten beräknas med DEA-metoden (Data Envelopment Analysis). DEA-metoden är speciellt lämplig när verksamheten präglas av flera separata mål för de olika delarna av verksamheten, vilket är fallet för Försäkringskassan.

Granskningen ska besvara följande frågor:

  • Hur effektiva är Försäkringskassans LFC?
  • Hur har LFC:s produktivitet utvecklats över tid?
  • Vilka möjliga förklaringar kan finnas till att vissa kontor är effektivare än andra?

 

 

Projektfakta

Ämnesområden

Socialförsäkring

Kontaktperson

Jonas Thelander Telefon: 08-58 00 15 09

Planerad publicering

  • oktober 2017

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.