Sök på webbplatsen

Försäkringskassans effektivitet och produktivitet – en tillämpning av DEA-metoden

ISF beslutar att inleda en granskning av Försäkringskassans effektivitet och produktivitet. En viktig del av ISF:s uppdrag är att granska effektiviteten och produktiviteten inom socialförsäkringsområdet. Detta har gjorts i flera tidigare granskningar. Som ett ytterligare steg i detta arbete kommer DEA-metoden att användas för att studera effektivitet och produktivitet vid Försäkringskassan.

Närmare bestämt utförs granskningen på det som fram till Försäkringskassans omorganisation 2014 kallades lokala försäkringscenter (LFC). Granskningen genomförs för tidsperioden 2010–2013.

Syfte

Syftet med studien är att analysera Försäkringskassans effektivitet och produktivitet. Detta görs med Försäkringskassans lokala försäkringscenter som analysenhet. I projektet ingår även att försöka finna möjliga faktorer som samvarierar med de beräknade effektivitetstalen för de lokala försäkringscentren, det vill säga möjliga förklaringar till skillnader i effektivitet.

Den övergripande frågan är om Försäkringskassans insatser för en välfungerande socialförsäkring kan förbättras utan att ytterligare resurser behöver tillföras.

Granskningen är tänkt att besvara följande frågor:

  • Hur effektiva är Försäkringskassans LFC?
  • Hur har LFC:s produktivitet utvecklats över tid?
  • Vilka möjliga förklaringar kan finnas till att vissa kontor är effektivare än andra?

Planerad publicering

Hösten 2017

Projektfakta

Ämnesområden

Socialförsäkring

Kontaktperson

Jonas Thelander Telefon: 08-58 00 15 09

Planerad publicering

  • 2017 - Q4

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.