Sök på webbplatsen

Försäkringskassans ambition att öka det professionella medarbetarskapet

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska granska Försäkringskassans arbete med att öka det professionella medarbetarskapet. Granskningen är egeninitierad och är en fortsättning på granskningen om Försäkringskassans utvecklingsarbete – utveckling av stöd till handläggningsverksamheten (ISF 2016:8).

Bakgrund

Sedan några år tillbaka har Försäkringskassan minskat detaljstyrningen i processerna (hur) samt minskat och decentraliserat detaljstyrningen av försäkringstillämpningen (vad) för att öka handläggarnas professionella medarbetarskap. Samtidigt betonas vikten av processefterlevnad som ett medel för att åstadkomma enhetlig handläggning. 

Eftersom dessa förändringar påverkar möjligheten att handlägga enhetligt och rättssäkert blir det relevant att följa upp hur förändringarna kommer till uttryck i praktiken. 

Syfte

ISF:s granskning ska:

  • följa upp Försäkringskassans nya styrning av processer och regeltillämpning 
  • undersöka hur den nya styrningen förhåller sig till ambitionen om ett professionellt medarbetarskap
  • kartlägga hur ambitionerna uttrycks i styrande dokument
  • undersöka hur systemfaktorer som utbildning, handledning, tid för reflektion, tillgång till information och rekrytering påverkar handläggarnas förutsättningar för att arbeta enligt den nya inriktningen
  • undersöka om handläggningarna upplever att förändringen främjar deras arbete med kvalitet och rättssäkerhet. 

 

Relaterade publikationer

Projektfakta

Ämnesområden

Socialförsäkring

Kontaktperson

Inger Sohlberg Telefon: 08-58 00 15 59

Planerad publicering

  • 2017-03-27

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.