Sök på webbplatsen

Förändringar i hälsa för kvinnor och män i åldern 60-80 år

Om hälsoförutsättningarna för en förhöjd pensionsålder

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska studera hur hälsoläget i befolkningen kan komma att påverka pensionsåldern.

ISF ska undersöka i vilken mån pensionsåldern skulle kunna förskjutas uppåt i åldrarna om hänsyn endast tas till hur en god hälsa har förskjutits uppåt i åldrarna. En god hälsa mäts och definieras här som frånvaron av insjuknande i några större diagnoser (hjärtinfarkt, stroke, bröstcancer, lungcancer och koloncancer). Fokus i studien är personer mellan 60 och 80 år. Skillnader mellan kvinnor och män kommer att beaktas särskilt.

Studien är egeninitierad.

Bakgrund

När folkpensionen infördes år 1913 var pensionsåldern 67 år och den förväntade återstående livslängden vid 65 års ålder var 12,8 år för män och 13,7 år för kvinnor. Idag är den förväntade återstående livslängden vid 65 års ålder 18,5 år för män och 21,2 år för kvinnor. År 2013 var den genomsnittliga åldern för det första uttaget av allmän pension 64,5 år.

Den ökade medellivslängden medför att människor kommer att behöva arbeta efter 65 års ålder för att pensionen även framöver ska motsvara samma andel av arbetsinkomsten som i dag. Eftersom den ökade livslängden delvis är ett resultat av minskad sjuklighet är det rimligt att anta att fler år med arbetsförmåga lagts till livet.

Det är dock många faktorer som påverkar möjligheterna (och viljan) att arbeta respektive att gå i pension. Denna studie fokuserar endast på förändringar i hälsa för att göra en bedömning av rimligheten och sannolikheten att befolkningen successivt kan arbeta längre än tidigare.

Projektfakta

Ämnesområden

Pension

Kontaktperson

Dan Ljungberg Telefon: 08-58 00 15 21

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.