Sök på webbplatsen

Effektiviteten i socialförsäkringsadministrationen

ISF följer kontinuerligt hur effektiviteten i socialförsäkringsadministrationen utvecklas. En effektiv administration kännetecknas av att myndigheternas prestationer håller en hög kvalitet samtidigt som de produceras till en låg kostnad. Med hög kvalitet menas bland annat att besluten är korrekta, att de försäkrade får beslut och utbetalningar i rimlig tid och att de bemöts på ett bra sätt.

Förutom att publicera rapporter som Effektiviteten i socialförsäkringsadministrationen 2003-2010 (2011:20), som omfattade både Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens verksamhet, har ISF de tre senaste åren lämnat särskilda skrivelser avseende Försäkringskassans administrativa effektivitet. Dessa skrivelser utgjorde avrapportering av det så kallade handlingsplansuppdraget (se länk nedan till skrivelserna) som nu avslutats.

ISF avser att även fortsättningsvis årligen lämna skrivelser avseende hur Försäkringskassans administration utvecklats. Dessa lämnas senast i april för att kunna användas i regeringens budgetarbete. På sikt är tanken att även Pensionsmyndigheten ska omfattas av en sådan rapportering.

Utöver dessa skrivelser har en granskning inletts av den administrativa effektivitetens utveckling för socialförsäkringssektorn i dess helhet, som då förutom Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten även innefattar Skattemyndighetens verksamhet med pensionsgrundande inkomst och AP-fondernas förvaltning av pensionskapital.

Handlingsplansuppdraget

Uppdraget innefattade en bedömning av underlaget för den handlingsplan som Försäkringskassan av regeringen hade fått i uppdrag att ta fram för sitt effektiviseringsarbete samt genomförandet av samma handlingsplan. Uppdraget delredovisades 31 maj 2011, 31 maj 2012 samt slutredovisades 31 maj 2013.

Skrivelser:

 

Projektfakta

Ämnesområden

Socialförsäkring

Kontaktperson

Magnus Medelberg Telefon: 08-58 00 15 22

Planerad publicering

  • 2017-04-28
  • april 2018 (Slutrapport)

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.