Sök på webbplatsen

Organisation

Generaldirektören (GD), Maria Hemström-Hemmingsson, är myndighetens chef. 

Verksamheten vid myndigheten är organiserad i enheter som i huvudsak ansluter till statsbudgetsystemets utgiftsområden inom socialförsäkringen.

  • Enheten för barn och familj och internationella frågor
  • Enheten för sjukfrånvaro och rehabilitering
  • Enheten för pensioner
  • Enheten för funktionsvariation och tandvårdsstöd

Vid myndigheten finns även en administrativ enhet med ansvar för myndighetens stödfunktioner.

Myndigheten har också ett insynsråd och ett medicinskt råd.

Arbetsform

Myndighetens arbete bedrivs i huvudsak i projekt. Generaldirektören beslutar årligen i verksamhetsplanen vilka projekt som myndigheten avser att genomföra under det kommande året. I enlighet med myndighetens instruktion ska en granskningsplan lämnas till regeringen i februari varje år.
 

Granskningsplan 2017

I granskningsplanen kan du läsa om den huvudsakliga inriktningen för verksamheten under året.

2017 års granskningsplan finner du här:

Ladda ner
Läs online

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.