Sök på webbplatsen

Organisation

Generaldirektören (GD), Maria Hemström-Hemmingsson, är myndighetens chef. 

Verksamheten vid myndigheten är organiserad i enheter som i huvudsak ansluter till statsbudgetsystemets utgiftsområden inom socialförsäkringen.

  • Enheten för barn-, familje-, och funktionshindersförmåner och tandvårdsstöd
  • Enheten för sjukförmåner
  • Enheten för pension och övergripande studier

Vid myndigheten finns även en administrativ enhet med ansvar för myndighetens stödfunktioner.

Myndigheten har också ett insynsråd och ett medicinskt råd.

Arbetsform

Myndighetens arbete bedrivs i huvudsak i projekt. Generaldirektören beslutar årligen i verksamhetsplanen vilka projekt som myndigheten avser att genomföra under det kommande året. I enlighet med myndighetens instruktion ska en granskningsplan lämnas till regeringen i februari varje år.
 

Granskningsplan 2017

I granskningsplanen kan du läsa om den huvudsakliga inriktningen för verksamheten under året.

2017 års granskningsplan finner du här:

Ladda ner
Läs online

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.