Sök på webbplatsen

Om webbplatsen

Informationen på ISF:s webbplats är översiktlig och generell. ISF reserverar sig för eventuella felskrivningar och regeländringar som kan föranleda att informationen på webbplatsen är inaktuell.

Teknisk information

ISF:s webbplats besöks bäst i en modern webbläsare, till exempel de senaste versionerna av Internet Explorer, Firefox, Chrome, eller Safari.

Webbplatsen är framtagen enligt gällande webbstandards från W3C, inklusive riktlinjerna kring tillgänglighet för användare med funktionshinder (WCAG 2.0).

ISF:s dokument på webbplatsen är pdf-filer. För att kunna läsa pdf-filer behövs gratisprogrammet Acrobat Reader.

Delar av webbplatsen kräver stöd för JavaScript för att fungera korrekt, varför vi rekommenderar att JavaScript är aktiverat i webbläsaren.

Cookies

Webbplatsen innehåller så kallade cookies. En cookie är en liten textfil med information som webbplatsen sparar i din dator.

ISF använder en typ av cookie som sparar en fil permanent på din dator. Den används för att du ska kunna anpassa webbplatsen efter dina önskemål och val när det bland annat gäller textstorleken.

Den andra typen av cookie kallas sessionscookies eller tillfälliga cookies. Den sparas inte på din dator utan finns bara tills du stänger webbläsaren. Tillfälliga cookies används när du använder beställningsfunktionen för våra publikationer

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används.

Om du inte accepterar cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller informerar om att en webbsida innehåller cookies. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Observera att vissa av webbplatsens funktioner inte kommer att fungera om du blockerar cookies.

Läs mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Copyright och innehåll

Om inget annat anges, får innehållet på ISF:s webbplats användas fritt, förutsatt att källan alltid anges. Inspektionen för socialförsäkringen står bakom all information som finns på inspsf.se.

ISF tar inte ansvar för innehållet i andra myndigheters och organisationers webbplatser som länkas till.

Personuppgiftslagen (PUL)

ISF är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats.

Offentlighetsprincipen

ISF är en statlig myndighet vilket innebär att ansökningar och andra meddelanden som inges till myndigheten blir allmänna handlingar enligt reglerna i 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Allmänna handlingar hanteras enligt bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Personuppgiftslagen (PUL)

Enligt 26 § personuppgiftslagen har du rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få besked om de personuppgifter som behandlas om dig hos ISF. Personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen är den personuppgiftsansvarige skyldig att på begäran av den registrerade rätta, blockera eller utplåna.

 

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.