Sök på webbplatsen

Om webbplatsen

Informationen på ISF:s webbplats är översiktlig och generell. ISF reserverar sig för eventuella felskrivningar och regeländringar som kan föranleda att informationen på webbplatsen är inaktuell.

Teknisk information

ISF:s webbplats besöks bäst i en modern webbläsare, till exempel de senaste versionerna av Internet Explorer, Firefox, Chrome, eller Safari.

Webbplatsen är framtagen enligt gällande webbstandards från W3C, inklusive riktlinjerna kring tillgänglighet för användare med funktionshinder (WCAG 2.0).

ISF:s dokument på webbplatsen är pdf-filer. För att kunna läsa pdf-filer behövs gratisprogrammet Acrobat Reader.

Hämta textverktyget Adobe Reader

Delar av webbplatsen kräver stöd för JavaScript för att fungera korrekt, varför vi rekommenderar att JavaScript är aktiverat i webbläsaren.

Cookies

Webbplatsen innehåller så kallade cookies. En cookie är en liten textfil med information som webbplatsen sparar i din dator.

ISF använder två typer av cookies:

  • Den första typen av cookie sparar en fil permanent på din dator. Den används för att du ska kunna anpassa webbplatsen efter dina önskemål och val när det bland annat gäller textstorleken.
  • Den andra typen av cookie kallas sessionscookies eller tillfälliga cookies. Den sparas inte på din dator utan finns bara tills du stänger webbläsaren. Tillfälliga cookies används när du använder beställningsfunktionen för våra publikationer.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av cookies. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att cookies används.

Om du inte accepterar cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller informerar om att en webbsida innehåller cookies. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Observera att vissa av webbplatsens funktioner inte kommer att fungera om du blockerar cookies.

Läs mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Copyright och innehåll

Om inget annat anges, får innehållet på ISF:s webbplats användas fritt, förutsatt att källan alltid anges. Inspektionen för socialförsäkringen står bakom all information som finns på inspsf.se.

ISF tar inte ansvar för innehållet i andra myndigheters och organisationers webbplatser som länkas till.

Länkningspolicy

Länka gärna till ISF:s webbplats, men vi ber dig respektera följande:

  • Ange länken till ISF:s webbplats på ett neutralt sätt.
  • ISF:s logotyp och foton får inte utan tillstånd användas för att länka till ISF:s webbplats. Kontakta Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress och berätta hur du vill använda logotypen/fotona.
  • Använd endast så kallad hypertextlänk, det vill säga en länk som gör att användaren förflyttas till ISF:s webbserver när hen klickar på länken.
  • Undvik så kallad ramlänkning (frameslänkning), det vill säga länka inte så att ISF:s webbplats placeras inom ramarna (frameset) för en annan webbplats.

Offentlighetsprincipen

ISF är en statlig myndighet. Det innebär att det som skickas till oss blir allmän handling och att allmänheten har rätt att ta del av innehållet. Allmänna handlingar registreras och sparas i vårt diarium.

Personuppgiftslagen (PUL)

ISF är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats.

Vi ser till att dina data och personuppgifter sparas, behandlas och raderas på ett sådant sätt som personuppgiftslagen (PUL) förespråkar. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress.

Vi använder och behandlar uppgifter som getts frivilligt från dig:

  • när du söker en anställning via vår webbplats
  • när du registrerar dig för att få allmän information eller nyhetsbrev och när du beställer publikationer
  • när du anmäler dig till seminarier, konferenser och andra evenemang som ISF arrangerar.

Du har enligt 26 § i personuppgiftslagen (PUL) rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos ISF oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information ska du ansöka om det. En ansökan måste vara skriftlig och undertecknad av den person som utdraget gäller. Ansökan kan inte skickas med e-post.

Skicka din ansökan till:
Personuppgiftsombud
ISF
Box 202
101 24 Stockholm

Policy för e-postadresser 

Följande policy används vid hantering av våra prenumeranters e-postadresser:
Adresser kommer inte att ges, säljas, hyras ut eller på annat sätt göras tillgängliga för användning till ett annat företag. Alla utskick görs med teknik som inte visar adresser till andra prenumeranter.
I varje utskick kommer prenumeranterna ha möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. 

 

Ansvarig utgivare: Maria Hemström-Hemmingsson, Spamskyddadepostadress_bWFyaWEuaGVtc3Ryb20taGVtbWluZ3Nzb25AaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Personuppgiftsombud: Catarina Eklundh Ahlgren, Spamskyddadepostadress_Y2F0YXJpbmEuZWtsdW5kaC1haGxncmVuQEluc3BzZi5zZQ==_Spamskyddadepostadress

Webb/kommunikationsansvarig: Karin Stenberg, Spamskyddadepostadress_a2FyaW4uc3RlbmJlcmdAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

 

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.