Sök på webbplatsen

Förmåner till barn och familj

Här hittar du information om pågående projekt och publicerat material som avser stöd till barn och familjer. Exempel på förmåner är föräldrapenning, graviditetspenning, barnbidrag, barnpension, bostadsbidrag och underhållsstöd men också tandvårdsstöd. ISF:s granskningar på området omfattar främst Försäkringskassans verksamhetsområde.

Nyheter

Mammor och pappor tog ut färre föräldrapenningdagar efter en separation

17 okt 2017 Pressmeddelande

Separerade föräldrar tog ut färre föräldrapenningdagar jämfört med de som inte separerade. Detta gällde både för mammornas och pappornas uttag och även för föräldrarnas sammanlagda uttag. Pappans andel av uttagna dagar var generellt sett mindre bland de som separerade, med ett undantag – pappor med höga inkomster, som istället tog en större andel. Det visar en analys som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har gjort.

Fler - men långt ifrån alla - delar på barnbidraget

9 dec 2016 Pressmeddelande

Sedan lagändringen den 1 mars 2014 delar fler än hälften av föräldrarna på barnbidraget för barn födda efter lagändringen, men många ändrar så att hela barnbidraget betalas till mamman. Lagändringen har inneburit att delar av barnbidragets handläggning blivit mer manuell, komplicerad och tidsödande för Försäkringskassan. Det konstateras i en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som på uppdrag av regeringen har följt upp reformen.

Inkomstens betydelse för tandvårdskonsumtion

25 okt 2016 ISF Rapport 2016:12

Det är ett väldokumenterat mönster att personer med högre inkomster i genomsnitt också har bättre hälsa. Det saknas dock en heltäckande bild av vad som orsakar mönstret och det saknas generellt data över hälsobeteenden. Därför är lite känt om hur relationen mellan socioekonomisk status och investeringar i hälsa faktiskt ser ut. Syftet med den här studien är att undersöka betydelsen av socioekonomisk status, mätt med livsinkomster, för en dimension av människors hälsobeteenden, nämligen tandvårdskonsumtion.

Tidigare nyheter

Sök publikation

Sök bland våra publikationer

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.